Administratorem Państwa danych osobowych jest ZP SYSMO Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, NIP: 7792528587, zwany dalej “Wynajmig”.

WYNAJMIG przetwarza Państwa dane osobowe w celu realizacji usług związanych z pośrednictwem w wynajmie pojazdów kempingowych, w tym założenia konta w serwisie.

Pozyskiwane dane przekażemy odbiorcom trzecim, jeśli będziemy mieli ku temu odpowiednią podstawę prawną.
Odbiorcami tymi mogą być: organy państwowe (np. Prokuratura, Policja, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych), inni administratorzy (np. banki).

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe w zakresie danych kontaktowych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż wymagany dla realizacji celu, dla którego są przetwarzane lub tak długo jak regulują to aktualne przepisy prawa lub do dnia wykonania złożonego przez Panią/Pana wniosku o usunięcie danych lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
Jest Pani/Pan uprawniony do:
• żądania dostępu do swoich danych osobowych;
• sprostowania swoich danych osobowych;
• sprzeciwu do przetwarzania swoich danych osobowych;
• ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
• usunięcia swoich danych osobowych;
• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Mogą Państwo realizować swoje prawa kontaktując się poprzez następujące kanały:

  • adres korespondencyjny: ZP SYSMO Sp. z o.o. ul. Kuźnicza 6/22, 60-241 Poznań,
  • adres e-mailowy: wynajmig@wynajmig.pl